Миграция през периода 2001 - 2011 по пол и възраст
Област: Софийска

  Изберете област  
 
 
Пол Възраст Общо население Немигрирали лица Мигрирали лица
Общо Мигрирали от друго населено място в страната Мигрирали от чужбина
Общо Мигрирали в същата област Мигрирали в друга област
Брой
Общо Общо 247 489 234 176 13 313 11 376 2 787 8 589 1 937
0-4 11 066 10 781 285 246 61 185 39
5-9 10 720 10 156 564 506 106 400 58
10-14 11 471 10 936 535 479 133 346 56
15-19 12 407 11 806 601 552 175 377 49
20-24 13 035 11 998 1 037 924 287 637 113
25-29 14 968 13 337 1 631 1 415 347 1 068 216
30-34 16 516 14 795 1 721 1 458 356 1 102 263
35-39 17 713 16 355 1 358 1 135 269 866 223
40-44 17 779 16 699 1 080 874 242 632 206
45-49 17 353 16 543 810 642 146 496 168
50-54 17 693 16 873 820 638 158 480 182
55-59 17 485 16 753 732 596 119 477 136
60-64 19 184 18 409 775 652 119 533 123
65-69 14 499 13 991 508 436 84 352 72
70-74 13 039 12 735 304 292 43 249 12
75-79 11 430 11 195 235 228 53 175 7
80-84 7 151 6 981 170 164 43 121 6
85+ 3 980 3 833 147 139 46 93 8
Мъже Общо 121 860 115 649 6 211 5 253 1 130 4 123 958
0-4 5 691 5 550 141 123 33 90 18
5-9 5 624 5 320 304 275 71 204 29
10-14 5 847 5 566 281 251 67 184 30
15-19 6 372 6 115 257 230 59 171 27
20-24 7 037 6 626 411 355 68 287 56
25-29 7 921 7 298 623 524 90 434 99
30-34 8 745 7 944 801 666 145 521 135
35-39 9 148 8 489 659 534 115 419 125
40-44 9 219 8 680 539 435 99 336 104
45-49 9 029 8 597 432 343 78 265 89
50-54 9 010 8 596 414 334 75 259 80
55-59 8 672 8 289 383 318 65 253 65
60-64 9 011 8 651 360 310 65 245 50
65-69 6 515 6 255 260 222 43 179 38
70-74 5 459 5 309 150 144 21 123 6
75-79 4 547 4 454 93 91 16 75 ..
80-84 2 692 2 636 56 55 10 45 ..
85+ 1 321 1 274 47 43 10 33 4
Жени Общо 125 629 118 527 7 102 6 123 1 657 4 466 979
0-4 5 375 5 231 144 123 28 95 21
5-9 5 096 4 836 260 231 35 196 29
10-14 5 624 5 370 254 228 66 162 26
15-19 6 035 5 691 344 322 116 206 22
20-24 5 998 5 372 626 569 219 350 57
25-29 7 047 6 039 1 008 891 257 634 117
30-34 7 771 6 851 920 792 211 581 128
35-39 8 565 7 866 699 601 154 447 98
40-44 8 560 8 019 541 439 143 296 102
45-49 8 324 7 946 378 299 68 231 79
50-54 8 683 8 277 406 304 83 221 102
55-59 8 813 8 464 349 278 54 224 71
60-64 10 173 9 758 415 342 54 288 73
65-69 7 984 7 736 248 214 41 173 34
70-74 7 580 7 426 154 148 22 126 6
75-79 6 883 6 741 142 137 37 100 5
80-84 4 459 4 345 114 109 33 76 5
85+ 2 659 2 559 100 96 36 60 4