Население на 7 и повече години по местоживеене и образование
Област:Търговище

Изберете област Изберете община
 
Местоживеене Възраст Общо Висше Средно Основно Начално Незавършено начално Никога не посещавали училище Дете
Общо Общо 112 939 12 987 41 887 36 341 13 220 6 524 1 716 264
7-9 3 391 - - - - 3 108 19 264
10-14 5 852 - - 496 3 794 1 536 26 -
15-19 7 146 - 932 5 488 602 91 33 -
20-24 6 842 425 4 068 1 753 421 97 78 -
25-29 7 255 1 274 3 292 1 929 535 137 88 -
30-34 7 975 1 380 3 522 2 353 538 115 67 -
35-39 8 592 1 530 3 927 2 610 394 65 66 -
40-44 8 620 1 575 4 430 2 198 299 64 54 -
45-49 8 673 1 271 4 558 2 397 336 48 63 -
50-54 8 507 1 286 4 163 2 455 467 69 67 -
55-59 8 717 1 132 3 746 3 095 573 94 77 -
60-64 8 981 1 027 3 776 3 094 807 178 99 -
65-69 7 273 859 2 191 2 873 1 004 185 161 -
70-74 5 838 621 1 585 2 121 1 072 232 207 -
75-79 4 912 383 1 081 1 836 1 061 245 306 -
80-84 2 765 159 461 1 015 773 170 187 -
85+ 1 600 65 155 628 544 90 118 -
В градовете Общо 61 141 11 331 28 980 13 407 4 162 2 807 314 140
7-9 1 811 - - - - 1 666 5 140
10-14 3 235 - - 334 2 136 759 6 -
15-19 3 929 - 585 3 075 230 28 11 -
20-24 3 648 334 2 690 491 87 21 25 -
25-29 4 097 1 078 2 281 542 138 31 27 -
30-34 4 681 1 218 2 580 700 138 28 17 -
35-39 5 197 1 422 2 815 823 104 21 12 -
40-44 5 276 1 468 3 074 655 56 16 7 -
45-49 5 063 1 179 3 116 680 65 9 14 -
50-54 4 750 1 171 2 792 680 81 10 16 -
55-59 4 783 1 008 2 659 954 122 29 11 -
60-64 4 628 865 2 596 970 130 41 26 -
65-69 3 363 670 1 490 988 145 37 33 -
70-74 2 565 459 1 060 828 160 30 28 -
75-79 2 160 287 760 822 219 32 40 -
80-84 1 259 120 363 514 203 35 24 -
85+ 696 52 119 351 148 14 12 -
В селата Общо 51 798 1 656 12 907 22 934 9 058 3 717 1 402 124
7-9 1 580 - - - - 1 442 14 124
10-14 2 617 - - 162 1 658 777 20 -
15-19 3 217 - 347 2 413 372 63 22 -
20-24 3 194 91 1 378 1 262 334 76 53 -
25-29 3 158 196 1 011 1 387 397 106 61 -
30-34 3 294 162 942 1 653 400 87 50 -
35-39 3 395 108 1 112 1 787 290 44 54 -
40-44 3 344 107 1 356 1 543 243 48 47 -
45-49 3 610 92 1 442 1 717 271 39 49 -
50-54 3 757 115 1 371 1 775 386 59 51 -
55-59 3 934 124 1 087 2 141 451 65 66 -
60-64 4 353 162 1 180 2 124 677 137 73 -
65-69 3 910 189 701 1 885 859 148 128 -
70-74 3 273 162 525 1 293 912 202 179 -
75-79 2 752 96 321 1 014 842 213 266 -
80-84 1 506 39 98 501 570 135 163 -
85+ 904 13 36 277 396 76 106 -