Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Перник

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 106 094 6 609 8 037 11 305 14 894 15 361 16 516 15 742 12 120 5 510
Източноправославно 90 367 4 576 6 405 9 379 12 655 13 175 14 368 13 966 10 893 4 950
Католическо 403 10 24 39 52 65 73 74 49 17
Протестантско 858 76 96 116 144 117 119 93 62 35
Мюсюлмаснко-сунитско 184 5 11 31 50 48 34 4 .. -
Мюсюлманско-шиитско 11 - .. 4 .. .. 3 - - -
Мюсюлманско 7 .. .. .. .. - .. - - -
Арменско апостолическо православно - - - - - - - - - -
Израилтянско/юдаизъм .. - - - - .. - - - -
Друго 145 5 21 36 18 27 17 8 9 4
Няма 5 406 492 548 682 837 797 798 621 441 190
Не се самоопределя 8 712 1 444 929 1 017 1 134 1 130 1 103 976 665 314
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката