Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Силистра

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 100 278 7 350 9 278 10 945 12 729 14 884 15 180 16 541 9 720 3 651
Източноправославно 51 793 2 322 3 632 4 435 5 793 7 742 8 368 10 192 6 659 2 650
Католическо 301 10 18 34 41 46 52 60 33 7
Протестантско 527 38 60 40 106 83 85 61 36 18
Мюсюлмаснко-сунитско 32 342 3 183 3 795 4 450 4 679 4 834 4 563 4 226 1 983 629
Мюсюлманско-шиитско 5 329 338 514 756 763 816 771 782 448 141
Мюсюлманско 135 8 16 16 21 22 22 19 8 3
Арменско апостолическо православно 12 - - .. - .. .. .. 4 ..
Израилтянско/юдаизъм - - - - - - - - - -
Друго 128 3 13 15 22 18 20 24 9 4
Няма 3 581 235 403 444 491 547 566 547 260 88
Не се самоопределя 6 130 1 213 827 754 813 775 731 628 280 109
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката