Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Хасково

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 246 238 120 310 125 928 177 778 86 438 91 340 68 460 33 872 34 588
Под трудоспособна1 34 648 17 653 16 995 26 462 13 490 12 972 8 186 4 163 4 023
В трудоспособна2 149 477 79 297 70 180 114 441 59 572 54 869 35 036 19 725 15 311
Над трудоспособна3 62 113 23 360 38 753 36 875 13 376 23 499 25 238 9 984 15 254
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.