Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Видин

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 101 018 49 319 51 699 63 907 31 264 32 643 37 111 18 055 19 056
Под трудоспособна1 12 886 6 630 6 256 9 519 4 895 4 624 3 367 1 735 1 632
В трудоспособна2 55 381 30 222 25 159 39 980 21 059 18 921 15 401 9 163 6 238
Над трудоспособна3 32 751 12 467 20 284 14 408 5 310 9 098 18 343 7 157 11 186
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.