Население по местоживеене, възраст и юридическо семейно положение
Област: Ямбол

1465 1465 1465 17 17 17 339 339 339 20 20 20 2517 2517 2517 53 53 53 1346 1346 1346 51 51 51 3267 3267 3267 132 132 132 3208 3208 3208 93 93 93 2623 2623 2623 210 210 210 4401 4401 4401 168 168 168 1902 1902 1902 375 375 375 5135 5135 5135 253 253 253 1613 1613 1613 813 813 813 7427 7427 7427 481 481 481 978 978 978 1005 1005 1005 7647 7647 7647 738 738 738 571 571 571 994 994 994 7189 7189 7189 835 835 835 330 330 330 1030 1030 1030 6888 6888 6888 1019 1019 1019 146 146 146 923 923 923 5930 5930 5930 1389 1389 1389 87 87 87 772 772 772 4998 4998 4998 2606 2606 2606 25 25 25 374 374 374 3672 3672 3672 4113 4113 4113 15 15 15 112 112 112 1846 1846 1846 5476 5476 5476 4 4 4 9 9 9 601 601 601 6468 6468 6468 62 62 62 6599 6599 6599 18085 18085 18085
Изберете област
Изберете община
 

Възраст Юридическо семейно положение Местоживеене
Общо В градовете В селата
Брой
Общо Общо 131 447 91 617 39 830
Неженени/неомъжени 48 394 35 354 13 040
Женени/омъжени 60 689 42 666 18 023
Разведени 6 820 5 069 1 751
Вдовци/вдовици 15 544 8 528 7 016
Под 15 Общо 18 085 13 464 4 621
Неженени/неомъжени 18 085 13 464 4 621
Женени/омъжени - - -
Разведени - - -
Вдовци/вдовици - - -
15-19 Общо 6 663 5 075 1 588
Неженени/неомъжени 6 599 5 036 1 563
Женени/омъжени 62 37 25
Разведени .. .. -
Вдовци/вдовици .. .. -
20-24 Общо 7 082 5 381 1 701
Неженени/неомъжени 6 468 4 908 1 560
Женени/омъжени 601 464 137
Разведени 9 6 3
Вдовци/вдовици 4 3 ..
25-29 Общо 7 449 5 847 1 602
Неженени/неомъжени 5 476 4 205 1 271
Женени/омъжени 1 846 1 539 307
Разведени 112 91 21
Вдовци/вдовици 15 12 3
30-34 Общо 8 184 6 492 1 692
Неженени/неомъжени 4 113 3 016 1 097
Женени/омъжени 3 672 3 141 531
Разведени 374 314 60
Вдовци/вдовици 25 21 4
35-39 Общо 8 463 6 703 1 760
Неженени/неомъжени 2 606 1 821 785
Женени/омъжени 4 998 4 189 809
Разведени 772 631 141
Вдовци/вдовици 87 62 25
40-44 Общо 8 388 6 558 1 830
Неженени/неомъжени 1 389 890 499
Женени/омъжени 5 930 4 830 1 100
Разведени 923 729 194
Вдовци/вдовици 146 109 37
45-49 Общо 9 267 7 047 2 220
Неженени/неомъжени 1 019 611 408
Женени/омъжени 6 888 5 439 1 449
Разведени 1 030 762 268
Вдовци/вдовици 330 235 95
50-54 Общо 9 589 7 165 2 424
Неженени/неомъжени 835 455 380
Женени/омъжени 7 189 5 579 1 610
Разведени 994 725 269
Вдовци/вдовици 571 406 165
55-59 Общо 10 368 7 326 3 042
Неженени/неомъжени 738 381 357
Женени/омъжени 7 647 5 556 2 091
Разведени 1 005 693 312
Вдовци/вдовици 978 696 282
60-64 Общо 10 334 6 565 3 769
Неженени/неомъжени 481 249 232
Женени/омъжени 7 427 4 737 2 690
Разведени 813 544 269
Вдовци/вдовици 1 613 1 035 578
65-69 Общо 7 665 4 173 3 492
Неженени/неомъжени 253 123 130
Женени/омъжени 5 135 2 720 2 415
Разведени 375 269 106
Вдовци/вдовици 1 902 1 061 841
70-74 Общо 7 402 3 795 3 607
Неженени/неомъжени 168 94 74
Женени/омъжени 4 401 2 184 2 217
Разведени 210 150 60
Вдовци/вдовици 2 623 1 367 1 256
75-79 Общо 6 700 3 181 3 519
Неженени/неомъжени 93 55 38
Женени/омъжени 3 208 1 441 1 767
Разведени 132 97 35
Вдовци/вдовици 3 267 1 588 1 679
80-84 Общо 3 967 1 933 2 034
Неженени/неомъжени 51 35 16
Женени/омъжени 1 346 643 703
Разведени 53 43 10
Вдовци/вдовици 2 517 1 212 1 305
85+ Общо 1 841 912 929
Неженени/неомъжени 20 11 9
Женени/омъжени 339 167 172
Разведени 17 14 3
Вдовци/вдовици 1 465 720 745