Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Плевен

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 238 185 18 824 21 767 24 616 30 349 31 998 35 262 37 262 25 758 12 349
Български 219 281 15 007 18 843 21 708 27 801 29 920 33 207 35 702 24 956 12 137
Турски 7 728 724 940 1 053 1 084 954 1 144 1 070 597 162
Ромски 9 121 2 408 1 886 1 632 1 260 890 575 329 119 22
Арменски 29 .. 3 .. 9 4 .. .. 4 ..
Еврейски 6 - .. .. - .. - .. - -
Влашки 42 .. 8 6 6 8 5 5 .. ..
Руски 555 7 12 57 77 95 202 67 31 7
Татарски 6 - .. - .. .. .. .. - -
Арабски 21 .. - 3 4 11 .. - - -
Гръцки 40 .. - .. - 4 7 8 12 6
Македонски 38 .. - 14 5 4 4 4 6 -
Румънски 33 5 .. 10 3 .. 5 6 .. -
Украински 50 .. - 7 9 8 16 .. 6 ..
Друг 169 7 4 45 24 30 37 11 7 4
Не се самоопределя 1 066 657 68 77 65 66 56 53 17 7
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.