Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Сливен

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 171 778 17 654 18 549 20 669 23 124 23 227 24 867 21 977 15 415 6 296
Български 130 853 9 439 11 386 13 934 17 199 18 293 20 889 19 546 14 228 5 939
Турски 18 125 2 303 2 813 3 036 2 849 2 562 2 254 1 380 724 204
Ромски 19 729 5 022 4 106 3 431 2 762 1 993 1 355 735 264 61
Арменски 91 4 7 4 11 8 17 16 14 10
Еврейски .. - - - - - - - - ..
Влашки .. - - - - - - .. - -
Руски 308 .. 12 28 36 63 94 33 36 4
Татарски .. - - - - - - .. - -
Арабски 62 11 5 23 13 8 .. - - -
Гръцки 838 35 70 82 103 149 119 135 91 54
Македонски 6 - - - .. .. 3 .. - -
Румънски 20 .. 5 3 .. 3 .. .. .. -
Украински 36 - .. .. 5 10 9 .. 6 ..
Друг 457 32 28 42 67 79 74 90 32 13
Не се самоопределя 1 250 804 116 84 77 58 49 35 18 9
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.