Население по местоживеене, възраст и майчин език1
Област: Видин

  Изберете област  
 
 
Майчин език Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 94 337 7 085 8 206 8 435 11 658 12 067 13 201 16 378 11 320 5 987
Български 86 327 5 318 6 966 7 134 10 609 11 169 12 414 15 774 11 056 5 887
Турски 129 3 10 12 20 11 19 25 14 15
Ромски 6 864 1 408 1 197 1 239 972 789 639 434 158 28
Арменски 13 - 4 - 3 4 .. - .. -
Еврейски - - - - - - - - - -
Влашки 243 .. .. 7 .. 17 38 73 60 43
Руски 152 .. 3 15 18 22 52 26 14 ..
Татарски .. - - - - .. - - - -
Арабски 5 - - - .. 3 .. - - -
Гръцки 5 - - - .. .. - 3 - -
Македонски .. - - - - - - - .. ..
Румънски 59 4 .. 5 10 10 6 9 7 6
Украински 22 - - .. 3 8 6 .. .. -
Друг 76 .. 5 .. 8 19 14 19 4 4
Не се самоопределя 439 348 18 19 11 13 11 14 3 ..
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.