Население местоживеене, пол и възраст
Област: Софийска Община: Драгоман
Брой: 102 Брой: 102 Брой: 102 Брой: 49 Брой: 49 Брой: 49 Брой: 158 Брой: 158 Брой: 158 Брой: 113 Брой: 113 Брой: 113 Брой: 211 Брой: 211 Брой: 211 Брой: 162 Брой: 162 Брой: 162 Брой: 233 Брой: 233 Брой: 233 Брой: 187 Брой: 187 Брой: 187 Брой: 207 Брой: 207 Брой: 207 Брой: 173 Брой: 173 Брой: 173 Брой: 248 Брой: 248 Брой: 248 Брой: 236 Брой: 236 Брой: 236 Брой: 192 Брой: 192 Брой: 192 Брой: 213 Брой: 213 Брой: 213 Брой: 183 Брой: 183 Брой: 183 Брой: 194 Брой: 194 Брой: 194 Брой: 156 Брой: 156 Брой: 156 Брой: 176 Брой: 176 Брой: 176 Брой: 151 Брой: 151 Брой: 151 Брой: 169 Брой: 169 Брой: 169 Брой: 169 Брой: 169 Брой: 169 Брой: 196 Брой: 196 Брой: 196 Брой: 133 Брой: 133 Брой: 133 Брой: 157 Брой: 157 Брой: 157 Брой: 118 Брой: 118 Брой: 118 Брой: 145 Брой: 145 Брой: 145 Брой: 107 Брой: 107 Брой: 107 Брой: 101 Брой: 101 Брой: 101 Брой: 117 Брой: 117 Брой: 117 Брой: 100 Брой: 100 Брой: 100 Брой: 95 Брой: 95 Брой: 95 Брой: 97 Брой: 97 Брой: 97 Брой: 69 Брой: 69 Брой: 69 Брой: 78 Брой: 78 Брой: 78 Брой: 82 Брой: 82 Брой: 82 Брой: 85 Брой: 85 Брой: 85
Изберете област
Изберете община
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 5 362 2 631 2 731 3 368 1 665 1 703 1 994 966 1 028
0-4 167 85 82 131 68 63 36 17 19
5-9 147 78 69 125 66 59 22 12 10
10-14 192 97 95 159 81 78 33 16 17
15-19 217 100 117 174 82 92 43 18 25
20-24 208 101 107 158 78 80 50 23 27
25-29 263 145 118 212 114 98 51 31 20
30-34 290 157 133 222 120 102 68 37 31
35-39 365 196 169 291 156 135 74 40 34
40-44 320 169 151 247 127 120 73 42 31
45-49 332 176 156 238 123 115 94 53 41
50-54 377 194 183 257 120 137 120 74 46
55-59 405 213 192 267 133 134 138 80 58
60-64 484 236 248 263 122 141 221 114 107
65-69 380 173 207 166 83 83 214 90 124
70-74 420 187 233 172 70 102 248 117 131
75-79 373 162 211 152 70 82 221 92 129
80-84 271 113 158 90 40 50 181 73 108
85+ 151 49 102 44 12 32 107 37 70