Население по местоживеене, възраст и етническа група1

  Изберете област  
 
 
Местоживеене Възраст
Етническа група Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Брой
Общо 6 680 980 561 275 612 578 871 989 979 381 923 317 955 347 890 474 606 249 280 370
Българска 5 664 624 408 927 472 704 710 717 825 784 786 593 833 007 802 613 559 323 264 956
Турска 588 318 59 719 71 901 89 602 91 343 85 903 80 054 62 534 35 454 11 808
Ромска 325 343 67 568 59 511 59 442 49 572 37 723 28 411 15 833 6 031 1 252
Арменска 6 552 226 360 641 828 802 1 154 1 227 734 580
Еврейска 1 162 39 41 85 126 99 207 245 122 198
Влашка 3 684 512 581 588 563 413 478 359 136 54
Каракачанска 2 556 122 227 332 352 383 408 354 251 127
Руска 9 978 119 229 788 1 158 1 943 3 053 1 407 1 086 195
Гръцка 1 379 24 98 207 131 171 242 215 179 112
Македонска 1 654 35 58 372 176 174 270 279 215 75
Румънска 891 102 75 193 165 122 94 82 44 14
Украинска 1 789 20 58 197 284 415 418 191 173 33
Друга 19 659 1 318 1 651 2 512 3 124 3 706 3 370 2 418 1 113 447
Не се самоопределя 53 391 22 544 5 084 6 313 5 775 4 870 4 181 2 717 1 388 519
В градовете 4 861 400 413 776 447 866 682 008 770 167 699 897 706 362 600 488 367 989 172 847
Българска 4 390 052 334 449 380 737 600 512 694 902 636 706 653 256 568 303 353 118 168 069
Турска 221 522 24 869 29 329 39 742 38 250 33 304 27 841 17 660 8 086 2 441
Ромска 180 266 36 646 32 868 33 402 28 234 20 966 16 011 8 391 3 135 613
Арменска 6 403 219 351 632 815 771 1 123 1 201 719 572
Еврейска 1 142 36 39 85 125 96 198 244 121 198
Влашка 910 100 138 157 140 106 124 105 27 13
Каракачанска 2 201 106 204 297 306 330 357 284 204 113
Руска 8 365 90 193 673 1 000 1 625 2 481 1 190 941 172
Гръцка 1 227 21 89 204 119 151 211 177 150 105
Македонска 1 073 27 36 348 119 94 136 157 116 40
Румънска 529 49 45 109 120 68 57 46 27 8
Украинска 1 568 19 55 180 252 356 363 161 153 29
Друга 10 642 663 899 1 530 1 961 2 263 1 676 1 018 438 194
Не се самоопределя 35 500 16 482 2 883 4 137 3 824 3 061 2 528 1 551 754 280
В селата 1 819 580 147 499 164 712 189 981 209 214 223 420 248 985 289 986 238 260 107 523
Българска 1 274 572 74 478 91 967 110 205 130 882 149 887 179 751 234 310 206 205 96 887
Турска 366 796 34 850 42 572 49 860 53 093 52 599 52 213 44 874 27 368 9 367
Ромска 145 077 30 922 26 643 26 040 21 338 16 757 12 400 7 442 2 896 639
Арменска 149 7 9 9 13 31 31 26 15 8
Еврейска 20 .. .. - .. .. 9 .. .. -
Влашка 2 774 412 443 431 423 307 354 254 109 41
Каракачанска 355 16 23 35 46 53 51 70 47 14
Руска 1 613 29 36 115 158 318 572 217 145 23
Гръцка 152 .. 9 .. 12 20 31 38 29 7
Македонска 581 8 22 24 57 80 134 122 99 35
Румънска 362 53 30 84 45 54 37 36 17 6
Украинска 221 .. .. 17 32 59 55 30 20 4
Друга 9 017 655 752 982 1 163 1 443 1 694 1 400 675 253
Не се самоопределя 17 891 6 062 2 201 2 176 1 951 1 809 1 653 1 166 634 239
Структура-процент
Общо 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Българска 84,8 72,9 77,2 81,5 84,3 85,2 87,2 90,1 92,3 94,5
Турска 8,8 10,6 11,7 10,3 9,3 9,3 8,4 7,0 5,8 4,2
Ромска 4,9 12,0 9,7 6,8 5,1 4,1 3,0 1,8 1,0 0,4
Арменска 0,1 0,0 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2
Еврейска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Влашка 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Каракачанска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Руска 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,3 0,2 0,2 0,1
Гръцка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Македонска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Румънска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Украинска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Друга 0,3 0,2 0,3 0,3 0,3 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2
Не се самоопределя 0,8 4,0 0,8 0,7 0,6 0,5 0,4 0,3 0,2 0,2
В градовете 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Българска 90,3 80,8 85,0 88,1 90,2 91,0 92,5 94,6 96,0 97,2
Турска 4,6 6,0 6,5 5,8 5,0 4,8 3,9 2,9 2,2 1,4
Ромска 3,7 8,9 7,3 4,9 3,7 3,0 2,3 1,4 0,9 0,4
Арменска 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,1 0,2 0,2 0,2 0,3
Еврейска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Влашка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Каракачанска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,1 0,1
Руска 0,2 0,0 0,0 0,1 0,1 0,2 0,4 0,2 0,3 0,1
Гръцка 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1
Македонска 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Румънска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Украинска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,1 0,0 0,0 0,0
Друга 0,2 0,2 0,2 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1
Не се самоопределя 0,7 4,0 0,6 0,6 0,5 0,4 0,4 0,3 0,2 0,2
В селата 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Българска 70,0 50,5 55,8 58,0 62,5 67,1 72,2 80,8 86,5 90,1
Турска 20,2 23,6 25,9 26,3 25,4 23,6 21,0 15,5 11,5 8,7
Ромска 8,0 21,0 16,2 13,7 10,2 7,5 5,0 2,6 1,2 0,6
Арменска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Еврейска 0,0 .. .. - .. .. 0,0 .. .. -
Влашка 0,2 0,3 0,3 0,2 0,2 0,1 0,1 0,1 0,0 0,0
Каракачанска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Руска 0,1 0,0 0,0 0,1 0,1 0,1 0,2 0,1 0,1 0,0
Гръцка 0,0 .. 0,0 .. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Македонска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,1 0,0 0,0 0,0
Румънска 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Украинска 0,0 .. .. 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Друга 0,5 0,4 0,5 0,5 0,6 0,6 0,7 0,5 0,3 0,2
Не се самоопределя 1,0 4,1 1,3 1,1 0,9 0,8 0,7 0,4 0,3 0,2
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволния въпрос за самоопределяне по етническа група.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.