Население местоживеене, пол и възраст
Област: Враца Община: Хайредин
Брой: 136 Брой: 136 Брой: 136 Брой: 58 Брой: 58 Брой: 58 Брой: 160 Брой: 160 Брой: 160 Брой: 106 Брой: 106 Брой: 106 Брой: 235 Брой: 235 Брой: 235 Брой: 172 Брой: 172 Брой: 172 Брой: 245 Брой: 245 Брой: 245 Брой: 183 Брой: 183 Брой: 183 Брой: 220 Брой: 220 Брой: 220 Брой: 164 Брой: 164 Брой: 164 Брой: 238 Брой: 238 Брой: 238 Брой: 212 Брой: 212 Брой: 212 Брой: 150 Брой: 150 Брой: 150 Брой: 193 Брой: 193 Брой: 193 Брой: 134 Брой: 134 Брой: 134 Брой: 188 Брой: 188 Брой: 188 Брой: 118 Брой: 118 Брой: 118 Брой: 167 Брой: 167 Брой: 167 Брой: 142 Брой: 142 Брой: 142 Брой: 150 Брой: 150 Брой: 150 Брой: 127 Брой: 127 Брой: 127 Брой: 122 Брой: 122 Брой: 122 Брой: 78 Брой: 78 Брой: 78 Брой: 106 Брой: 106 Брой: 106 Брой: 95 Брой: 95 Брой: 95 Брой: 115 Брой: 115 Брой: 115 Брой: 86 Брой: 86 Брой: 86 Брой: 117 Брой: 117 Брой: 117 Брой: 119 Брой: 119 Брой: 119 Брой: 142 Брой: 142 Брой: 142 Брой: 93 Брой: 93 Брой: 93 Брой: 99 Брой: 99 Брой: 99 Брой: 97 Брой: 97 Брой: 97 Брой: 80 Брой: 80 Брой: 80 Брой: 79 Брой: 79 Брой: 79 Брой: 75 Брой: 75 Брой: 75
Изберете област
Изберете община
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 5 001 2 449 2 552 - - - 5 001 2 449 2 552
0-4 154 75 79 - - - 154 75 79
5-9 177 80 97 - - - 177 80 97
10-14 192 99 93 - - - 192 99 93
15-19 261 142 119 - - - 261 142 119
20-24 203 117 86 - - - 203 117 86
25-29 210 115 95 - - - 210 115 95
30-34 184 106 78 - - - 184 106 78
35-39 249 122 127 - - - 249 122 127
40-44 292 150 142 - - - 292 150 142
45-49 285 167 118 - - - 285 167 118
50-54 322 188 134 - - - 322 188 134
55-59 343 193 150 - - - 343 193 150
60-64 450 212 238 - - - 450 212 238
65-69 384 164 220 - - - 384 164 220
70-74 428 183 245 - - - 428 183 245
75-79 407 172 235 - - - 407 172 235
80-84 266 106 160 - - - 266 106 160
85+ 194 58 136 - - - 194 58 136