Население по етническа група и майчин език 1

  Изберете област  
 
 
Етническа група Общо Майчин език
Български Турски Ромски Арменски Еврейски Влашки Руски Татарски Арабски Гръцки Македонски Румънски Украински Друг Не се самоопределя
Общо 6 611 513 5 631 759 604 246 280 979 5 567 141 1 815 15 211 1 367 1 321 3 182 1 376 5 454 1 691 9 946 47 458
Българска 5 604 300 5 571 049 15 959 7 528 270 11 316 4 113 5 115 375 151 733 296 1 126 2 253
Турска 585 024 18 975 564 858 549 .. - - 15 8 4 .. .. 4 - 52 555
Ромска 320 761 24 033 21 440 272 710 3 .. 4 17 - .. .. 5 1 837 .. 32 673
Арменска 6 360 1 047 .. - 5 235 - - 37 - 3 .. - .. - 14 20
Еврейска 1 130 897 .. .. - 120 - 61 - 3 - .. - .. 39 5
Влашка 3 598 165 - .. - - 1 462 - - - - - 1 964 .. 4 ..
Каракачанска 2 511 465 - .. - - - - - - 1 479 - - - 549 17
Руска 9 868 183 8 - .. - - 9 556 16 - .. - .. 24 60 16
Гръцка 1 356 98 .. - - - - 4 - - 1 237 - - - 14 ..
Македонска 1 609 411 .. - - - - .. - - .. 1 163 - - 13 17
Румънска 866 37 - .. - - 3 .. - - - - 822 - .. -
Украинска 1 763 33 - .. - - - 428 - - - - - 1 279 18 3
Друга 19 260 7 390 383 19 30 .. 24 430 1 335 1 103 45 13 53 18 7 520 895
Не се самоопределя 53 107 6 976 1 592 166 27 6 6 548 3 91 38 41 38 71 503 43 001
1 В таблицата са разпределени данните за лицата отговорили на доброволните въпроси за самоопределяне по етническа група и майчин език.
.. - Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката.