Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Бургас

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 310 215 24 664 28 168 40 149 49 509 44 475 45 837 39 386 26 433 11 594
Източноправославно 229 985 14 407 18 549 27 561 36 310 33 261 35 544 32 043 22 243 10 067
Католическо 1 402 64 78 167 229 206 251 210 141 56
Протестантско 3 882 361 506 579 700 514 498 377 249 98
Мюсюлмаснко-сунитско 39 347 3 572 4 810 6 460 6 733 6 019 5 317 3 734 2 063 639
Мюсюлманско-шиитско 566 54 81 88 130 91 64 28 24 6
Мюсюлманско 142 8 18 19 32 25 19 15 5 ..
Арменско апостолическо православно 96 8 4 7 12 15 17 11 14 8
Израилтянско/юдаизъм 19 - .. 3 .. - 3 5 5 -
Друго 398 15 46 63 100 63 51 34 18 8
Няма 14 349 1 704 1 549 2 232 2 245 2 033 1 911 1 470 835 370
Не се самоопределя 20 029 4 471 2 526 2 970 3 016 2 248 2 162 1 459 836 341
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката