Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Благоевград

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 253 200 19 030 24 475 35 934 36 285 38 441 38 145 30 548 21 853 8 489
Източноправославно 196 942 12 393 17 556 26 664 28 088 30 265 30 596 25 612 18 537 7 231
Католическо 719 22 41 95 125 109 139 115 59 14
Протестантско 1 499 117 184 227 273 220 186 150 99 43
Мюсюлмаснко-сунитско 39 831 3 743 4 840 6 571 5 752 6 139 5 670 3 617 2 543 956
Мюсюлманско-шиитско 503 43 59 83 78 74 79 51 24 12
Мюсюлманско 333 21 30 67 49 59 53 19 30 5
Арменско апостолическо православно 8 - - .. .. .. - .. .. -
Израилтянско/юдаизъм .. - - .. - - - - - -
Друго 351 24 50 62 64 52 50 24 17 8
Няма 4 639 669 674 759 722 585 527 372 230 101
Не се самоопределя 8 374 1 998 1 041 1 403 1 132 937 845 586 313 119
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката