Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Добрич

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 148 196 10 690 13 638 17 145 20 735 22 315 22 670 22 287 13 197 5 519
Източноправославно 103 209 5 084 7 831 10 564 13 498 15 928 16 744 17 652 11 104 4 804
Католическо 650 16 32 59 95 110 145 122 56 15
Протестантско 936 68 119 77 207 136 116 134 50 29
Мюсюлмаснко-сунитско 22 016 1 976 2 840 3 503 3 619 3 273 3 110 2 268 1 084 343
Мюсюлманско-шиитско 1 406 114 225 209 265 208 180 133 51 21
Мюсюлманско 65 3 4 6 12 11 11 13 3 ..
Арменско апостолическо православно 25 .. .. - .. .. 6 3 5 7
Израилтянско/юдаизъм - - - - - - - - - -
Друго 191 16 13 26 43 27 32 20 8 6
Няма 6 644 700 740 921 1 117 980 899 776 380 131
Не се самоопределя 13 054 2 712 1 833 1 780 1 878 1 641 1 427 1 166 456 161
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката