Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Габрово

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 99 969 5 880 7 481 10 058 12 957 13 684 14 761 17 180 12 155 5 813
Източноправославно 83 955 4 066 5 706 8 033 10 550 11 573 12 544 15 064 11 055 5 364
Католическо 516 16 19 59 81 86 77 99 46 33
Протестантско 686 53 81 58 117 92 89 96 66 34
Мюсюлмаснко-сунитско 4 028 264 433 579 596 555 654 559 284 104
Мюсюлманско-шиитско 167 12 23 23 27 23 22 21 13 3
Мюсюлманско 15 - - .. .. 7 3 .. .. -
Арменско апостолическо православно 3 - .. - - - - - .. ..
Израилтянско/юдаизъм - - - - - - - - - -
Друго 128 4 14 20 17 26 21 17 7 ..
Няма 3 944 389 395 465 634 545 576 545 280 115
Не се самоопределя 6 527 1 076 809 819 934 777 775 778 402 157
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката