Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Хасково

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 196 214 13 399 17 215 21 736 27 415 27 383 30 752 27 036 21 136 10 142
Източноправославно 152 392 8 358 12 024 15 423 20 551 21 164 24 653 22 622 18 475 9 122
Католическо 747 26 47 91 87 112 138 130 83 33
Протестантско 1 538 93 170 193 226 207 227 166 171 85
Мюсюлмаснко-сунитско 21 450 1 913 2 510 3 319 3 583 3 276 3 077 2 109 1 246 417
Мюсюлманско-шиитско 1 723 95 150 200 267 267 239 276 165 64
Мюсюлманско 141 10 16 18 18 31 11 30 5 ..
Арменско апостолическо православно 25 - 4 .. - 5 5 6 3 -
Израилтянско/юдаизъм 7 - .. - - - - .. .. 3
Друго 292 9 43 40 43 50 52 23 22 10
Няма 6 761 635 804 936 1 025 911 1 071 758 435 186
Не се самоопределя 11 138 2 260 1 446 1 514 1 615 1 360 1 279 915 529 220
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката