Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Ямбол

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 102 782 7 524 9 245 10 901 12 922 14 075 16 126 15 025 11 974 4 990
Източноправославно 77 175 3 658 5 860 7 440 9 370 10 991 12 875 12 406 10 241 4 334
Католическо 518 23 38 53 62 82 84 85 61 30
Протестантско 2 998 193 414 472 485 436 387 326 203 82
Мюсюлмаснко-сунитско 999 93 179 183 144 147 117 105 27 4
Мюсюлманско-шиитско 152 13 35 20 31 21 19 11 .. -
Мюсюлманско - - - - - - - - - -
Арменско апостолическо православно 8 - - - - - .. 5 - ..
Израилтянско/юдаизъм 6 - - .. - .. .. .. - -
Друго 141 9 16 20 26 26 18 10 9 7
Няма 9 559 1 107 1 192 1 225 1 360 1 155 1 360 1 076 793 291
Не се самоопределя 11 226 2 428 1 511 1 486 1 444 1 215 1 264 1 000 638 240
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката