Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Кюстендил

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 115 944 7 139 9 172 11 162 15 174 16 691 17 971 18 648 13 553 6 434
Източноправославно 101 506 5 218 7 423 9 159 12 966 14 703 16 116 17 205 12 633 6 083
Католическо 287 8 14 24 35 53 50 64 26 13
Протестантско 2 713 173 396 560 546 422 314 183 87 32
Мюсюлмаснко-сунитско 75 3 8 12 11 18 16 5 .. -
Мюсюлманско-шиитско 24 .. 4 7 4 3 3 - .. -
Мюсюлманско 3 - - .. - .. - - - -
Арменско апостолическо православно .. - - - - - - - .. -
Израилтянско/юдаизъм 6 - - - .. - .. - .. 3
Друго 197 11 19 27 42 41 25 20 9 3
Няма 3 826 277 407 514 592 593 582 465 288 108
Не се самоопределя 7 306 1 447 901 858 977 856 864 706 505 192
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката