Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Кърджали

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 117 232 8 994 11 422 15 291 17 023 17 158 18 192 14 247 10 923 3 982
Източноправославно 23 916 1 266 1 835 2 132 3 162 3 438 4 371 3 603 2 861 1 248
Католическо 263 10 16 28 39 46 47 48 25 4
Протестантско 223 14 24 22 43 23 47 24 18 8
Мюсюлмаснко-сунитско 78 721 5 884 7 887 11 085 11 593 11 523 11 840 9 231 7 225 2 453
Мюсюлманско-шиитско 2 920 137 235 391 367 435 441 456 343 115
Мюсюлманско 586 33 68 98 84 102 86 67 36 12
Арменско апостолическо православно 8 - - - - - 3 3 .. ..
Израилтянско/юдаизъм - - - - - - - - - -
Друго 69 .. 9 5 22 15 9 3 3 ..
Няма 1 726 160 224 276 317 300 247 120 56 26
Не се самоопределя 8 800 1 488 1 124 1 254 1 396 1 276 1 101 692 355 114
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката