Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Ловеч

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 110 185 7 552 9 562 10 292 13 876 15 443 16 094 17 736 13 254 6 376
Източноправославно 84 508 4 522 6 534 7 149 10 128 12 015 12 627 14 597 11 310 5 626
Католическо 758 26 43 69 103 108 131 144 94 40
Протестантско 1 295 126 192 203 237 161 128 119 79 50
Мюсюлмаснко-сунитско 3 005 201 319 302 399 380 508 451 304 141
Мюсюлманско-шиитско 196 10 23 22 27 28 27 39 14 6
Мюсюлманско 72 - 8 .. 9 15 10 13 14 ..
Арменско апостолическо православно - - - - - - - - - -
Израилтянско/юдаизъм .. - - - - - - .. - -
Друго 113 7 20 11 27 22 8 6 9 3
Няма 9 454 980 1 111 1 160 1 405 1 331 1 272 1 193 753 249
Не се самоопределя 10 783 1 680 1 312 1 375 1 541 1 383 1 383 1 173 677 259
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката