Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Монтана

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 136 175 10 435 12 982 13 518 16 646 17 850 19 438 21 404 16 103 7 799
Източноправославно 100 571 4 920 7 899 8 982 11 748 13 488 15 180 17 498 13 881 6 975
Католическо 438 24 31 37 46 69 74 98 48 11
Протестантско 2 740 216 399 428 485 367 373 306 130 36
Мюсюлмаснко-сунитско 77 - 9 5 12 10 21 9 8 3
Мюсюлманско-шиитско 17 .. .. .. 4 3 .. .. 3 -
Мюсюлманско 3 - - - - - - .. .. -
Арменско апостолическо православно - - - - - - - - - -
Израилтянско/юдаизъм .. - - - - - - - - ..
Друго 163 7 25 21 26 37 22 18 5 ..
Няма 14 842 1 861 2 090 1 954 2 086 1 913 1 811 1 684 1 029 414
Не се самоопределя 17 323 3 406 2 528 2 090 2 239 1 963 1 955 1 788 997 357
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката