Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Пазарджик

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 211 420 15 896 20 318 25 842 28 697 31 725 32 189 28 408 20 029 8 316
Източноправославно 161 157 8 981 13 714 18 052 21 260 24 554 25 728 24 024 17 421 7 423
Католическо 828 45 31 88 111 140 167 132 83 31
Протестантско 3 183 254 486 541 561 442 380 271 178 70
Мюсюлмаснко-сунитско 23 360 2 127 3 049 3 776 3 571 3 693 3 260 2 155 1 274 455
Мюсюлманско-шиитско 713 58 103 118 123 116 97 57 35 6
Мюсюлманско 280 16 27 48 35 51 43 36 22 ..
Арменско апостолическо православно 13 - - .. - .. 3 .. .. 4
Израилтянско/юдаизъм 7 .. - - .. .. .. .. - -
Друго 222 8 24 26 40 45 25 24 23 7
Няма 7 443 948 899 1 168 1 093 1 034 1 015 700 437 149
Не се самоопределя 14 214 3 457 1 985 2 023 1 902 1 647 1 470 1 006 555 169
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката