Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Пловдив

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 535 272 38 409 46 074 70 170 80 270 76 446 77 242 70 724 52 200 23 737
Източноправославно 428 078 24 669 33 182 52 699 63 623 61 493 63 899 60 996 46 127 21 390
Католическо 19 502 1 127 1 674 2 584 2 725 3 050 2 979 2 570 2 054 739
Протестантско 6 183 612 901 904 1 126 916 683 527 364 150
Мюсюлмаснко-сунитско 35 141 3 130 4 823 6 765 5 967 5 338 4 457 2 753 1 428 480
Мюсюлманско-шиитско 915 73 114 167 136 149 118 90 49 19
Мюсюлманско 263 8 24 42 29 53 42 24 34 7
Арменско апостолическо православно 341 9 17 42 33 33 64 67 35 41
Израилтянско/юдаизъм 70 .. .. 3 8 5 10 18 8 14
Друго 676 25 82 123 132 112 92 63 28 19
Няма 12 528 1 303 1 341 1 918 2 029 1 781 1 631 1 289 839 397
Не се самоопределя 31 575 7 451 3 914 4 923 4 462 3 516 3 267 2 327 1 234 481
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката