Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Плевен

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 194 919 12 735 16 817 19 699 24 923 26 841 29 690 31 541 22 025 10 648
Източноправославно 153 050 8 061 12 314 14 668 19 262 21 338 23 974 25 792 18 493 9 148
Католическо 5 164 164 339 504 597 798 835 897 711 319
Протестантско 1 374 72 137 123 222 219 190 196 137 78
Мюсюлмаснко-сунитско 4 167 345 563 603 595 494 580 573 321 93
Мюсюлманско-шиитско 475 50 53 59 78 54 67 66 39 9
Мюсюлманско 138 11 22 16 15 19 16 28 9 ..
Арменско апостолическо православно 12 .. - - 4 - .. 3 .. ..
Израилтянско/юдаизъм 16 - .. - .. .. 4 5 - ..
Друго 198 8 18 51 41 29 21 21 6 3
Няма 16 014 1 487 1 722 1 866 2 233 2 171 2 223 2 313 1 407 592
Не се самоопределя 14 311 2 535 1 647 1 809 1 874 1 718 1 779 1 647 901 401
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката