Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Разград

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 104 104 7 873 10 624 11 715 14 074 15 809 15 806 15 359 9 287 3 557
Източноправославно 41 116 2 172 3 294 3 680 4 865 6 283 6 770 7 055 4 908 2 089
Католическо 191 12 11 33 33 21 28 29 18 6
Протестантско 379 32 38 48 72 60 50 47 23 9
Мюсюлмаснко-сунитско 50 117 3 902 5 731 6 360 7 481 7 605 7 373 6 829 3 623 1 213
Мюсюлманско-шиитско 2 511 114 191 236 245 377 383 518 338 109
Мюсюлманско 78 .. 9 19 11 18 8 9 3 -
Арменско апостолическо православно 3 - .. - - .. - - - -
Израилтянско/юдаизъм - - - - - - - - - -
Друго 60 .. 7 6 13 14 8 7 3 ..
Няма 2 002 172 292 276 285 362 265 223 95 32
Не се самоопределя 7 647 1 467 1 049 1 057 1 069 1 068 921 642 276 98
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката