Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Русе

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 192 108 12 490 15 765 22 658 26 423 27 286 28 828 29 721 19 934 9 003
Източноправославно 144 073 7 452 10 526 15 549 19 146 20 471 21 966 24 060 17 005 7 898
Католическо 979 35 48 108 129 139 173 190 107 50
Протестантско 1 435 96 172 174 293 207 168 158 116 51
Мюсюлмаснко-сунитско 22 954 1 759 2 390 3 379 3 398 3 428 3 485 3 024 1 542 549
Мюсюлманско-шиитско 722 45 62 107 125 103 116 89 59 16
Мюсюлманско 141 4 16 26 24 26 25 12 5 3
Арменско апостолическо православно 146 8 5 18 14 17 20 33 18 13
Израилтянско/юдаизъм 13 - .. - - - .. 8 - 3
Друго 296 15 27 50 64 46 39 24 23 8
Няма 8 383 799 940 1 305 1 365 1 211 1 225 896 463 179
Не се самоопределя 12 966 2 277 1 578 1 942 1 865 1 638 1 610 1 227 596 233
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката