Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Софийска

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 192 110 13 166 17 135 20 915 26 592 27 982 28 291 27 972 20 617 9 440
Източноправославно 167 620 9 395 13 901 17 403 22 732 24 733 25 472 25 694 19 351 8 939
Католическо 648 20 39 49 120 114 118 107 59 22
Протестантско 2 979 234 452 566 598 460 309 193 117 50
Мюсюлмаснко-сунитско 407 26 52 77 72 64 67 33 10 6
Мюсюлманско-шиитско 79 7 13 7 13 16 13 8 .. ..
Мюсюлманско 17 .. .. .. .. 5 .. 5 - -
Арменско апостолическо православно .. - - - - - - .. - -
Израилтянско/юдаизъм 7 .. .. .. - - .. .. .. -
Друго 230 18 22 27 44 34 33 28 16 8
Няма 6 423 613 773 902 1 017 923 866 731 433 165
Не се самоопределя 13 699 2 850 1 881 1 881 1 994 1 633 1 411 1 171 629 249
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката