Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Шумен

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 152 940 12 095 15 195 19 599 21 750 21 909 21 833 21 051 13 718 5 790
Източноправославно 83 930 4 731 6 768 9 559 11 350 12 041 12 793 13 035 9 390 4 263
Католическо 565 18 29 54 74 95 92 103 78 22
Протестантско 1 673 135 213 285 291 244 203 162 96 44
Мюсюлмаснко-сунитско 51 029 4 500 6 192 7 441 7 720 7 495 6 880 6 210 3 415 1 176
Мюсюлманско-шиитско 753 88 104 140 112 104 104 73 24 4
Мюсюлманско 35 .. .. 6 6 6 10 3 - ..
Арменско апостолическо православно 82 - 5 5 9 10 15 17 8 13
Израилтянско/юдаизъм 3 - - - - - .. - .. ..
Друго 134 3 11 26 27 24 20 13 9 ..
Няма 4 466 439 490 611 742 645 596 546 278 119
Не се самоопределя 10 270 2 179 1 382 1 472 1 419 1 245 1 119 889 419 146
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката