Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Сливен

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 139 989 11 175 13 959 16 513 19 156 19 764 21 301 19 042 13 544 5 535
Източноправославно 100 523 5 696 8 500 10 670 13 260 14 618 16 253 15 383 11 363 4 780
Католическо 669 31 54 74 114 111 115 90 63 17
Протестантско 5 623 668 911 868 912 709 687 497 274 97
Мюсюлмаснко-сунитско 8 904 872 1 385 1 428 1 422 1 298 1 198 757 414 130
Мюсюлманско-шиитско 2 547 271 252 434 407 398 338 257 146 44
Мюсюлманско 20 5 .. 7 .. 3 - 3 - -
Арменско апостолическо православно 22 - .. - .. 3 6 4 4 3
Израилтянско/юдаизъм .. - - - - - .. - - ..
Друго 187 10 23 25 31 40 17 22 16 3
Няма 11 516 1 414 1 499 1 666 1 664 1 513 1 512 1 205 758 285
Не се самоопределя 9 976 2 208 1 333 1 341 1 344 1 071 1 174 824 506 175
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката