Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Смолян

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 72 927 4 061 5 852 8 251 9 522 11 243 12 950 10 633 7 316 3 099
Източноправославно 28 294 1 549 2 222 2 933 3 654 4 144 4 966 4 434 2 905 1 487
Католическо 148 6 3 16 20 27 40 20 11 5
Протестантско 192 8 28 16 39 27 25 25 17 7
Мюсюлмаснко-сунитско 27 732 1 330 2 020 3 167 3 394 4 170 4 921 4 123 3 343 1 264
Мюсюлманско-шиитско 729 11 53 83 83 112 141 119 89 38
Мюсюлманско 540 21 34 62 63 95 91 96 61 17
Арменско апостолическо православно .. - - - .. - - - - -
Израилтянско/юдаизъм .. - - - - .. - - - -
Друго 65 .. 3 12 15 12 13 6 .. ..
Няма 4 013 251 412 452 601 760 762 505 216 54
Не се самоопределя 11 212 884 1 077 1 510 1 652 1 895 1 991 1 305 672 226
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката