Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: София

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 1 035 176 74 019 82 035 180 252 181 854 138 102 137 807 121 993 75 425 43 689
Източноправославно 892 511 53 911 68 668 152 344 155 576 121 210 121 788 110 123 69 126 39 765
Католическо 5 572 266 355 987 1 025 823 858 655 395 208
Протестантско 10 256 809 1 093 1 772 2 357 1 527 1 176 822 456 244
Мюсюлмаснко-сунитско 5 829 381 630 1 796 1 301 921 497 182 98 23
Мюсюлманско-шиитско 760 47 98 208 147 141 68 34 13 4
Мюсюлманско 178 10 13 53 40 37 18 6 .. -
Арменско апостолическо православно 439 20 22 46 51 55 70 76 61 38
Израилтянско/юдаизъм 482 16 19 57 70 43 75 91 39 72
Друго 3 089 117 249 789 816 486 292 195 96 49
Няма 51 026 4 449 4 520 10 080 9 500 6 323 6 547 5 076 2 652 1 879
Не се самоопределя 65 034 13 993 6 368 12 120 10 971 6 536 6 418 4 733 2 488 1 407
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката