Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Стара Загора

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 265 244 19 503 23 437 30 225 37 988 37 051 39 805 37 539 27 350 12 346
Източноправославно 210 440 11 493 16 484 22 229 29 853 30 049 32 982 32 175 24 051 11 124
Католическо 1 028 51 63 135 147 133 204 175 96 24
Протестантско 5 476 479 790 874 930 783 697 502 311 110
Мюсюлмаснко-сунитско 11 074 1 023 1 337 1 851 1 668 1 560 1 566 1 177 689 203
Мюсюлманско-шиитско 567 42 72 94 81 100 68 59 41 10
Мюсюлманско 52 6 .. 11 4 13 8 7 .. -
Арменско апостолическо православно 19 .. .. - 4 .. - 5 3 ..
Израилтянско/юдаизъм 16 - - .. .. - .. 4 4 3
Друго 286 10 28 46 58 47 41 31 17 8
Няма 14 023 1 610 1 597 1 869 2 119 1 865 1 909 1 569 1 064 421
Не се самоопределя 22 263 4 788 3 063 3 114 3 122 2 499 2 329 1 835 1 072 441
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката