Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Търговище

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 90 132 6 681 8 987 10 071 12 207 13 184 13 400 13 149 8 772 3 681
Източноправославно 45 963 2 246 3 642 4 141 5 735 6 853 7 263 7 888 5 627 2 568
Католическо 274 15 18 22 31 51 36 64 29 8
Протестантско 261 22 24 29 29 36 36 33 33 19
Мюсюлмаснко-сунитско 33 461 2 645 3 884 4 540 4 952 4 853 4 851 4 244 2 590 902
Мюсюлманско-шиитско 816 49 82 132 154 130 123 88 50 8
Мюсюлманско 91 3 3 13 11 16 13 16 15 ..
Арменско апостолическо православно .. - - - - .. - - - -
Израилтянско/юдаизъм .. - - - .. - - - - -
Друго 76 .. 10 11 13 11 12 8 6 3
Няма 2 422 242 286 291 368 390 342 284 150 69
Не се самоопределя 6 766 1 457 1 038 892 913 843 724 524 272 103
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката