Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Варна

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 359 209 28 277 30 904 52 059 60 711 50 097 49 260 45 517 29 287 13 097
Източноправославно 283 143 18 415 22 523 39 448 47 662 40 078 40 045 38 150 25 340 11 482
Католическо 1 569 65 75 210 290 248 275 245 107 54
Протестантско 2 849 208 264 405 548 404 380 317 221 102
Мюсюлмаснко-сунитско 19 095 1 657 2 334 3 364 3 169 2 811 2 530 1 925 968 337
Мюсюлманско-шиитско 1 215 146 164 231 226 190 125 78 46 9
Мюсюлманско 223 14 24 37 39 37 38 21 13 -
Арменско апостолическо православно 433 10 28 35 55 46 61 88 68 42
Израилтянско/юдаизъм 40 - - 4 8 .. 8 6 5 7
Друго 672 29 48 136 178 126 63 49 35 8
Няма 20 049 1 941 2 060 3 321 3 660 2 679 2 576 2 171 1 156 485
Не се самоопределя 29 921 5 792 3 384 4 868 4 876 3 476 3 159 2 467 1 328 571
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката