Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Видин

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 83 435 5 558 6 936 7 397 10 178 10 782 11 788 14 752 10 495 5 549
Източноправославно 70 224 3 881 5 448 5 879 8 262 8 968 10 053 13 070 9 521 5 142
Католическо 272 9 14 30 29 34 60 53 28 15
Протестантско 809 99 131 130 137 97 86 64 49 16
Мюсюлмаснко-сунитско 68 - 6 4 10 10 10 17 5 6
Мюсюлманско-шиитско 3 - - .. - - - .. .. -
Мюсюлманско 3 - - - - .. - .. - -
Арменско апостолическо православно 2 - - - .. .. - - - -
Израилтянско/юдаизъм 3 - - - - - .. .. - -
Друго 87 .. 12 14 9 16 11 15 8 ..
Няма 6 474 531 702 785 965 950 900 897 530 214
Не се самоопределя 5 490 1 037 623 554 765 704 666 633 353 155
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката