Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Враца

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 130 808 8 279 12 059 13 090 17 375 19 446 19 689 20 211 13 859 6 800
Източноправославно 106 989 5 434 9 091 10 218 13 895 16 023 16 441 17 503 12 284 6 100
Католическо 1 258 39 93 130 156 195 194 221 151 79
Протестантско 572 38 56 52 88 102 77 91 41 27
Мюсюлмаснко-сунитско 363 12 38 48 43 55 52 68 32 15
Мюсюлманско-шиитско 71 3 11 5 13 10 10 8 9 ..
Мюсюлманско 4 - - - - - .. - .. ..
Арменско апостолическо православно 5 .. - .. - - .. - - -
Израилтянско/юдаизъм - - - - - - - - - -
Друго 115 4 9 23 20 20 19 7 9 4
Няма 10 625 898 1 369 1 248 1 602 1 613 1 506 1 291 756 342
Не се самоопределя 10 806 1 850 1 392 1 364 1 558 1 428 1 387 1 022 575 230
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката