Население по местоживеене, възраст и вероизповедание
Област: Велико Търново

  Изберете област
 
 
Вероизповедание Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо 202 024 12 383 17 461 28 864 26 059 26 231 30 015 30 713 20 701 9 597
Източноправославно 160 705 7 699 12 496 22 230 20 313 20 994 24 396 25 973 18 055 8 549
Католическо 3 276 158 223 369 365 438 573 503 444 203
Протестантско 1 337 100 158 163 229 190 157 182 96 62
Мюсюлмаснко-сунитско 10 228 880 1 498 1 786 1 457 1 384 1 450 1 119 504 150
Мюсюлманско-шиитско 1 517 159 226 286 234 212 192 120 71 17
Мюсюлманско 163 10 21 25 25 28 30 16 7 ..
Арменско апостолическо православно 9 - - .. - .. .. 3 - -
Израилтянско/юдаизъм 3 - .. .. - .. - - - -
Друго 314 5 38 75 49 41 41 30 24 11
Няма 10 126 754 1 035 1 642 1 503 1 334 1 485 1 347 719 307
Не се самоопределя 14 346 2 618 1 765 2 285 1 884 1 607 1 689 1 420 781 297
.. Данните са конфиденциални съгласно Чл. 25 от Закона за статистиката