Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Хасково

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 6 137 4 125 1 064 347 207 76 318
Образователна и научна степен "доктор" 16 12 .. - - .. ..
Висше 1 311 859 256 49 26 18 103
Средно 3 038 2 089 539 166 76 40 128
Основно 1 265 838 220 88 74 12 33
Начално и незавършено начално 347 221 45 33 23 4 21
Никога не посещавали училище 41 18 .. 11 8 .. ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 119 88 - - - - 31
Мъже Общо 3 586 2 435 620 209 126 42 154
Образователна и научна степен "доктор" 10 9 - - - - ..
Висше 613 404 119 25 19 12 34
Средно 1 885 1 300 338 109 53 20 65
Основно 837 567 142 57 42 8 21
Начално и незавършено начално 165 109 20 14 9 .. 12
Никога не посещавали училище 15 5 .. 4 3 .. ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 61 41 - - - - 20
Жени Общо 2 551 1 690 444 138 81 34 164
Образователна и научна степен "доктор" 6 3 .. - - .. -
Висше 698 455 137 24 7 6 69
Средно 1 153 789 201 57 23 20 63
Основно 428 271 78 31 32 4 12
Начално и незавършено начално 182 112 25 19 14 3 9
Никога не посещавали училище 26 13 .. 7 5 - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 58 47 - - - - 11