Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Ловеч

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 2 934 2 083 518 113 35 55 130
Образователна и научна степен "доктор" 15 9 .. - .. 3 -
Висше 714 493 123 29 14 22 33
Средно 1 542 1 110 280 60 14 23 55
Основно 470 336 81 24 3 7 19
Начално и незавършено начално 130 95 30 - 3 - ..
Никога не посещавали училище 4 .. .. - - - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 59 38 .. - - - 20
Мъже Общо 1 727 1 245 293 67 19 33 70
Образователна и научна степен "доктор" 9 6 - - - 3 -
Висше 355 240 63 14 6 15 17
Средно 986 729 168 37 8 13 31
Основно 280 204 46 16 3 .. 9
Начално и незавършено начално 69 50 16 - .. - ..
Никога не посещавали училище .. .. - - - - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 26 15 - - - - 11
Жени Общо 1 207 838 225 46 16 22 60
Образователна и научна степен "доктор" 6 3 .. - .. - -
Висше 359 253 60 15 8 7 16
Средно 556 381 112 23 6 10 24
Основно 190 132 35 8 - 5 10
Начално и незавършено начално 61 45 14 - .. - ..
Никога не посещавали училище .. .. .. - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 33 23 .. - - - 9