Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Плевен

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 8 763 6 084 1 593 333 102 95 556
Образователна и научна степен "доктор" 33 24 3 .. .. - 3
Висше 1 788 1 207 320 67 19 37 138
Средно 5 019 3 505 925 207 63 56 263
Основно 1 298 935 270 47 13 .. 31
Начално и незавършено начално 391 270 70 11 5 - 35
Никога не посещавали училище 11 7 3 - - - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 223 136 .. - - - 85
Мъже Общо 5 216 3 767 901 193 64 49 242
Образователна и научна степен "доктор" 28 21 .. .. .. - 3
Висше 835 579 148 34 8 15 51
Средно 3 174 2 312 555 125 42 32 108
Основно 846 625 163 30 10 .. 16
Начално и незавършено начално 208 153 31 3 3 - 18
Никога не посещавали училище 3 .. .. - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 122 75 .. - - - 46
Жени Общо 3 547 2 317 692 140 38 46 314
Образователна и научна степен "доктор" 5 3 .. - .. - -
Висше 953 628 172 33 11 22 87
Средно 1 845 1 193 370 82 21 24 155
Основно 452 310 107 17 3 - 15
Начално и незавършено начално 183 117 39 8 .. - 17
Никога не посещавали училище 8 5 .. - - - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 101 61 .. - - - 39