Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Разград

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 4 164 2 781 670 278 159 64 212
Образователна и научна степен "доктор" 6 4 .. - - - -
Висше 553 352 92 31 14 13 51
Средно 1 840 1 286 274 115 61 20 84
Основно 1 295 847 239 99 62 21 27
Начално и незавършено начално 367 218 60 31 22 9 27
Никога не посещавали училище 27 19 3 .. - .. ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 76 55 - - - - 21
Мъже Общо 2 360 1 602 361 165 96 32 104
Образователна и научна степен "доктор" 5 4 .. - - - -
Висше 240 149 43 18 8 4 18
Средно 1 188 850 172 75 43 9 39
Основно 722 471 124 61 36 13 17
Начално и незавършено начално 157 97 20 11 9 6 14
Никога не посещавали училище 6 4 .. - - - ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 42 27 - - - - 15
Жени Общо 1 804 1 179 309 113 63 32 108
Образователна и научна степен "доктор" .. - .. - - - -
Висше 313 203 49 13 6 9 33
Средно 652 436 102 40 18 11 45
Основно 573 376 115 38 26 8 10
Начално и незавършено начално 210 121 40 20 13 3 13
Никога не посещавали училище 21 15 .. .. - .. ..
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 34 28 - - - - 6