Лица пребивавали в чужбина по пол, образование и период на пребиваване
Област:Стара Загора

  Изберете област  
 
 
Пол Образование Общо Престой в чужбина
Пребивавали в чужбина от 1 до 5 Пребивавали в чужбина от 6 до 10 Пребивавали в чужбина от 11 до 15 Пребивавали в чужбина от 16 до 20 Пребивавали в чужбина над 20 Непоказано
Общо Общо 9 014 6 164 1 620 364 209 161 496
Образователна и научна степен "доктор" 63 46 7 5 .. - 3
Висше 2 358 1 512 463 86 39 66 192
Средно 4 680 3 240 848 197 129 77 189
Основно 1 221 851 227 68 33 14 28
Начално и незавършено начално 495 374 70 8 6 4 33
Никога не посещавали училище 19 16 3 - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 178 125 .. - - - 51
Мъже Общо 5 100 3 544 917 200 111 93 235
Образователна и научна степен "доктор" 38 28 3 4 .. - ..
Висше 1 142 711 241 46 23 38 83
Средно 2 830 2 008 516 105 68 44 89
Основно 764 549 131 42 18 9 15
Начално и незавършено начално 226 179 23 3 .. .. 18
Никога не посещавали училище 6 5 .. - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 94 64 .. - - - 28
Жени Общо 3 914 2 620 703 164 98 68 261
Образователна и научна степен "доктор" 25 18 4 .. .. - ..
Висше 1 216 801 222 40 16 28 109
Средно 1 850 1 232 332 92 61 33 100
Основно 457 302 96 26 15 5 13
Начално и незавършено начално 269 195 47 5 5 .. 15
Никога не посещавали училище 13 11 .. - - - -
Дете(до 7 години вкл.,което още не посещава училище) 84 61 - - - - 23