Разпределение на градовете според броя на населението по пол и възраст

Брой: 1362 Брой: 1362 Брой: 1362 Брой: 796 Брой: 796 Брой: 796 Брой: 2800 Брой: 2800 Брой: 2800 Брой: 1918 Брой: 1918 Брой: 1918 Брой: 4936 Брой: 4936 Брой: 4936 Брой: 4101 Брой: 4101 Брой: 4101 Брой: 4871 Брой: 4871 Брой: 4871 Брой: 4724 Брой: 4724 Брой: 4724 Брой: 4660 Брой: 4660 Брой: 4660 Брой: 4942 Брой: 4942 Брой: 4942 Брой: 4738 Брой: 4738 Брой: 4738 Брой: 4877 Брой: 4877 Брой: 4877 Брой: 3243 Брой: 3243 Брой: 3243 Брой: 3538 Брой: 3538 Брой: 3538 Брой: 3276 Брой: 3276 Брой: 3276 Брой: 3417 Брой: 3417 Брой: 3417 Брой: 2757 Брой: 2757 Брой: 2757 Брой: 2951 Брой: 2951 Брой: 2951
Изберете област
Размер на населените места:
 

Размер на населените места - жители Пол Брой населени места Възраст
Общо 0-9 10-19 20-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80 +
Общо Общо - 63 907 5 708 6 693 6 781 9 615 9 602 9 595 9 037 4 718 2 158
Мъже 31 264 2 951 3 417 3 538 4 877 4 942 4 724 4 101 1 918 796
Жени 32 643 2 757 3 276 3 243 4 738 4 660 4 871 4 936 2 800 1 362
До 199 Общо - - - - - - - - - - -
Мъже - - - - - - - - - -
Жени - - - - - - - - - -
200-499 Общо - - - - - - - - - - -
Мъже - - - - - - - - - -
Жени - - - - - - - - - -
500-999 Общо - - - - - - - - - - -
Мъже - - - - - - - - - -
Жени - - - - - - - - - -
1000-1999 Общо - 2 656 199 214 242 264 301 353 558 332 193
Мъже 1 330 119 104 132 144 165 188 252 147 79
Жени 1 326 80 110 110 120 136 165 306 185 114
2000-4999 Общо - 8 007 627 725 745 979 991 1 080 1 358 1 006 496
Мъже 3 906 333 381 393 508 539 542 604 430 176
Жени 4 101 294 344 352 471 452 538 754 576 320
5000-9999 Общо - 5 173 529 568 585 736 728 826 693 351 157
Мъже 2 564 269 312 320 382 362 404 306 152 57
Жени 2 609 260 256 265 354 366 422 387 199 100
10000-19999 Общо - - - - - - - - - - -
Мъже - - - - - - - - - -
Жени - - - - - - - - - -
20000-24999 Общо - - - - - - - - - - -
Мъже - - - - - - - - - -
Жени - - - - - - - - - -
25000-49999 Общо - 48 071 4 353 5 186 5 209 7 636 7 582 7 336 6 428 3 029 1 312
Мъже 23 464 2 230 2 620 2 693 3 843 3 876 3 590 2 939 1 189 484
Жени 24 607 2 123 2 566 2 516 3 793 3 706 3 746 3 489 1 840 828
50000-99999 Общо - - - - - - - - - - -
Мъже - - - - - - - - - -
Жени - - - - - - - - - -
100000-199999 Общо - - - - - - - - - - -
Мъже - - - - - - - - - -
Жени - - - - - - - - - -
200000-499999 Общо - - - - - - - - - - -
Мъже - - - - - - - - - -
Жени - - - - - - - - - -
над 500000 Общо - - - - - - - - - - -
Мъже - - - - - - - - - -
Жени - - - - - - - - - -