Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Бургас

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 415 817 203 688 212 129 311 260 151 528 159 732 104 557 52 160 52 397
Под трудоспособна1 65 012 33 298 31 714 47 085 24 053 23 032 17 927 9 245 8 682
В трудоспособна2 263 425 138 146 125 279 202 591 105 322 97 269 60 834 32 824 28 010
Над трудоспособна3 87 380 32 244 55 136 61 584 22 153 39 431 25 796 10 091 15 705
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.