Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Благоевград

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 323 552 158 606 164 946 191 317 92 558 98 759 132 235 66 048 66 187
Под трудоспособна1 48 229 24 810 23 419 27 957 14 388 13 569 20 272 10 422 9 850
В трудоспособна2 209 445 108 750 100 695 128 580 65 247 63 333 80 865 43 503 37 362
Над трудоспособна3 65 878 25 046 40 832 34 780 12 923 21 857 31 098 12 123 18 975
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.