Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Ямбол

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 131 447 64 638 66 809 91 617 44 785 46 832 39 830 19 853 19 977
Под трудоспособна1 19 213 9 783 9 430 14 332 7 242 7 090 4 881 2 541 2 340
В трудоспособна2 77 486 41 588 35 898 58 759 30 848 27 911 18 727 10 740 7 987
Над трудоспособна3 34 748 13 267 21 481 18 526 6 695 11 831 16 222 6 572 9 650
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.