Население под, във и над трудоспособна възраст по местоживеене и пол
Област: Кюстендил

Изберете област Изберете община  
 
Възраст Общо В градовете В селата
Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени Общо Мъже Жени
Общо 136 686 66 840 69 846 93 553 45 489 48 064 43 133 21 351 21 782
Под трудоспособна1 16 846 8 673 8 173 13 130 6 711 6 419 3 716 1 962 1 754
В трудоспособна2 80 405 43 345 37 060 58 363 30 708 27 655 22 042 12 637 9 405
Над трудоспособна3 39 435 14 822 24 613 22 060 8 070 13 990 17 375 6 752 10 623
1 Под трудоспособна възраст - до 15 навършени години.
2 В трудоспособна възраст - жени от 16 до 59 и мъже от 16 до 62 навършени години.
3 Над трудоспособна възраст - жени на 60 и повече навършени години и мъже на 63 и повече навършени години.